Домакин

Партньори

HR MEETUPs

Hiring and Retaining Millennials and Zs Generations

Събития за обмен на опит между HR професионалисти

MEETUP Vol.1

HR MeetUp е тук за всички HR професионалисти, които искат да чуят и споделят добри практики, "научени уроци" и тенденции в привличането, подбора, задържането на таланти и работодателския имидж.

Първото събитие се проведе в приятен вечерен формат на

09. октомври 2019 г. в новата сграда на TELUS International в София.

Темата е свързана с новите правила, които средата налага при работата с дигиталните поколения (родените след 1993 г.) или т.нар. Millennials и Z поколения и управлението на поколенческите различия, което се превръща във все по-голямо предизвикателство.

На събитието имахме възможност да чуем кратки презентации с добри практики и know-how, имахме кратка отворена дискусия и време да се запознаем с колеги на по чаша вино.

Това беше пилотният от серия HR MeetUps, където ще говорим за работодателска марка, привличане и подбор, задържане и развитие на различните поколения.

 

ТЕМАТА Е...

ПОКОЛЕНИЯТА

50% от работната сила през 2030 г. ще бъде съставена от поколението Millennials

21% от младите хора, започнали работа през 2018 г., са я сменили още в същата година

88% от тях споделят, че биха започнали работа само в компании с добър имидж като работодател за млади хора

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА VOL.2

 

РЕГИСТРАЦИЯ за СЛЕДВАЩОТО издание

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията е с абонаментен принцип до обявяване на следващото събитие. Това означава, че попълвайки формата не гарантирате мястото си, но ще бъдете от първите информирани за следващото издание.

МЕДИИНИ ПАРТНЬОРИ

+359 888 88 7849

hi@YOUthTALENTs-bg.com