LOGO YT YOUth TALENTs

Домакин на второто издание

HR MeetUp Vol.2

Управление на очакванията, мотивацията и повишаване на ангажираността.

26. Март 2020

Милениум център, София

17:30 ч. - 20:00 ч.

Проучвание на удовлетвореността и ангажираността по модела "Пулс чек"

Performance review процес, фокусиран върху индивидуалността и без оценки

Невена Танева

Мениджър, човешки ресурси, SAP LABS

Как onboarding процеса може да започне дори през работодателската марка?

Вътрешно предприемачество- как КСО променя ангажираността и мотивацията?