LOGO YT YOUth TALENTs

Домакин на второто издание

HR MeetUp Vol.2

Управление на очакванията, мотивацията и повишаване на ангажираността.

26. Март 2020

Милениум център, София

17:30 ч. - 20:00 ч.

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

HR MeetUp

Проучвание на удовлетвореността и ангажираността по модела "Пулс чек"

Performance review процес, фокусиран върху индивидуалността и без оценки

Невена Танева

Мениджър, човешки ресурси, SAP LABS

Как onboarding процеса може да започне дори през работодателската марка?

Вътрешно предприемачество- как КСО променя ангажираността и мотивацията?