Обучение за екипност в 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"


Най-много обичаме споровете с хората, които твърдят, че младите хора са мързеливи, неориентирани, неинформирани, нетърпеливи... защото за да докажем обратното, им даваме примери, за които не са подозирали- например учениците от Ученическия съвет на 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" в София, които отделиха цели 5 часа от съботния си ден, за да бъдат отново в класната стая.


Но не за традиционните уроци по програма, а за обучението по екипност, което им спретнахме, тъй като голяма част от колектива им са нови ученици.


Запознахме ги с YOUth TALENTs и мисията ни, с колко други такива училища сме работили, колко вълнуващи събития сме правили. Говорихме за екипа - с участниците начертахме ключовите силни и слаби страни на екипа и разгледахме няколко важни елемента на екипната работа, които ще ги направят успешни:

- Обща цел и визия

- Разпределяне на роли

- Лидерство и делегиране

- Култура


За да осъзнаят важността от екипност, ги разделихме на 4 малки групи, които се превъплътиха в ролите на действащи детективи, които трябваше да намерят скрити улики из училището и да разплетат един от най-сложните и мистериозни убийства.


Научихме ги какво означава Групова динамика, а именно- социалните и поведенческите роли, в които влиза всеки член на екипа.Определехме си правила на играта- мнението на всекиго да се чува, да не се оценяват личности, а идеи, да следят динамиката в екипа и да насърчават екипната работа и да вземат общо решение.


Това беше поредният интересен и забавен ден от живота на YOUth TALENTs.

Още много предстоят!

40 преглеждания0 коментари