Как се пише мотивационно писмо? - В 12. СУ "Цар Иван Асен II"


12. СУ "Цар Иван Асен II" са едни от най-близките ни партньори, с които за втора поредна година подготвяме учениците от 11. и 12. клас за момента, в който ще трябва да изберат дали да учат в университет, как да изберат правилното място и разбира се- как да се подготвят за първата си работа.


Добро впечатление ни направи, че много голяма част от учениците в 12. клас вече работят, което е голямо предимство за тяхната биография и за формираните трудови навици.


Темата за мотивационното писмо, което е все по-малко желано от работодателите, е интересна, защото този инструмент пък е доста популярен при кандидатстването в световно-признати университети и образователни програми.


Запознахме учениците от 11 и 12 клас с каква е разликата между мотивационно писмо (cover letter), което е фокусирано основно върху бъдещето, и личното изявление (personal statement), което е фокусирано върху миналото и опита ни.


Много благодарим на Гергана Атанасова, педагогически съветник и училищен психолог, която за втора поредна година ни покани заедно да подготвим учениците за живота след училище - мисията на YOUth TALENTs.

38 преглеждания0 коментари