Еразъм+ или как да получаваш 25% по-висока заплата?Да, да. Всички сме чували за Еразъм+, но какво всъщност знаем? Има ли разлика между Еразъм и Еразъм+, спортът и изкуствата имат ли нещо общо с тази програма и каква е разликата между 10-дневните обмени и тези, които траят по 12 месеца?

Днес ще се съсредоточим в конкретните детайли без да изпадаме в излишен патос. Какви са финансите, с които разполагаме и има ли значение в коя страна ще осъществим обмена, могат ли учители, завършили висшисти и ученици да участват, Еразъм+ дава ли възможност за финансиране на бизнес и партньорства?

Преди да продължим се чувствам длъжен да посоча, че Еразъм+ е най-голямата пряка полза за младите българи от членството ни в Европейския съюз.

1. Какво е Еразъм+?

През 2014 година редица програми за обмен на млади европейци, включително Еразъм, бяха обединени в една супер програма с 40% увеличение на бюджета – Еразъм +. Това е и една от причините да бъде толкова всеобхватна и понякога объркваща за хората, които се опитват да се запознаят с нея.


В „Еразъм+“ могат да участват студенти, учители, чиракуващи, доброволци, младежки лидери и хора, работещи в сферата на масовия спорт. По програмата се предоставя финансиране на партньорства между образователни институции, младежки организации, предприятия, местни и регионални органи и НПО. Стимулират се реформи в държавите членки, които целят модернизиране на образованието и обучението, насърчаване на иновациите и предприемачеството и повишаване на пригодността за пазара на труда.

2. Държави, които участват, времетраене на обмените и критерии за участие

Всеки, който е навършил 16 години, има възможност да се възползва от шанса да пътува до друга европейска държава и да опознае нови култури. Ако смятате, че можете да посетите само държави от ЕС, сте в голяма грешка. Освен 28-те, страни като Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция и други също са част от програмата.

Съсредоточавайки се върху образованието, знаем че различните държави са изградили различни практики. Представете си обаче, че някой от вашите учители бъде заменен с учител от Франция за няколко месеца. Не смятате ли, че би било интересно да видите как се преподава в друга държава без да напускате удобството на собствената си класна стая? Не смятате ли, че завръщайки се, вашият учител ще е натрупал нов опит, който да предаде на колегите си? Това е една от причините освен ученици от програмата да могат да се възползват и преподаватели.

Опит не се трупа само в училище, нали? Затова Еразъм+ ти дава възможност да осъществиш обем с цел практика, по време на който ще работиш с професионалисти. Говорейки си за това, погледнете следната статистика, която ясно показва част от ползите:


Както вече беше казано, всеки ученик, навършил 16 години, може да участва в обмените. Обикновено ученическите обемни за по-кратки от студентските – от 7-дневни до едномесечни.

След като осъзнахме, че обхвата на разглежданата програма е огромен, в редовете по-долу ще се съсредоточа в обмените, насочени към студенти с цел обучение и практика. Всеки, който се интересува от някоя от останалите възможности, може да се свърже с нас чрез фейсбук страницата ни за повече информация.

3. Студентски обмени с цел обучение и практика

От тях може да се възползва всеки, който е български гражданин или е лице, официално признато от България за бежанец, или е постоянно пребиваващ чужд гражданин. В програмата могат да участват студенти в бакалавърска, магистърска степен или в докторантура, независимо от формата на обучението – редовно и дистанционно, държавна поръчка и платено обучение. Студентите и докторантите имат право на повече от едно участие в мобилност, като общата продължителност на всички мобилности в рамките на една образователна степен не може да надвишава 12 МЕСЕЦА.

Тук се налага уточнение – студентите разполагат 12-месечен период на обмен, но това не означава, че той е задължителен. Всеки сам може да реши как да разпредели продължителността на обмените, например 4 обмена по 3 месеца в различни държави, 2 обмена по 6 месеца в две държави и т.н.

Друга важна особеност е, че студенти от специалностите ПРАВО и МЕДИЦИНА разпологат с максимален период на обмен от 24 МЕСЕЦА.

За включване в мобилността, студентите и докторантите трябва да отговарят на следните условия:

• Студенти, обучаващи се в бакалавърска степен, които имат успешно завършени два семестъра (първи курс) преди началото на участието им в мобилността;

• Студенти, обучаващи се в магистърска степен и в докторантура, ако към момента на кандидатстване, заминаване, провеждане и завръщане от мобилността срокът на обучението им в УНСС не е изтекъл.

ВСЪЩНОСТ участие в обмените може да се осъществява до 1 година след завършване на обучението, особено с цел практика. Тъй като често администрацията на университетите забравя е важно ДА НАПОМНЯТЕ за тази подробност.

Обикновено се изискват традиционните документи за кандидатстване, но ще обърна внимание на необходимостта от владеене на езика, говорещ се в страната, в която ще се осъществи обмена. Това важи само за част от обмените и зависи от характера на партьорството между двата университета.

ДРУГА ОСОБЕНОСТ е възможността да се възползвате от курсове за усъвършенстване на езиковите си умения преди осъществяване на мобилността.

4. Финансова помощ и издръжка

Това е важна подробност, за която не се говори много. Спомняте ли си за патоса – тук няма да присъства! Обикновено държавите за разденени на 3 категории в зависимост от стандарта на живот, но разликата между отделните категории относно финансирането е твърде често около 50 евро. В графиките по-долу ще ви дам конкретни примери и ще продължим с разискването на темата.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ (Юридически факултет) обмени за 2017/2018 г.:


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ обмени за 2017/2018 г.:


УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ обмени за 2017/2018г.:


Информацията относно грандовете по държави за останалите университети може да откриете в официалните сайтове.

Подходът, свързан с финансовата издръжка на студентите, определено трябва да бъде преосмислен. Представете си, че белгиец, освен лични финанси, получава по 470 евро на месец за обмена си в България. Квартира в София може да се открие за около 500 лева, а общежитие за 70лв.

Друго е положението, ако българин се възползва от обмен в Брюксел. Той ще получи 520 евро и ще се наложи да даде около 500 евро за квартира. Да и там има общежития, които са около 180 евро, но е почти невъзможно да се открие свободно място.

Именно това поражда неободимостта от преразглеждане на методите за разпределяне на месечните грандове. ДОТОГАВА ще ви посъветвам стратегически да преценявате личните си финансови възможности и идеята, с която кандидатствате за обмен. ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, че често финансово изгодни обмени(Македония) имат по-малка добавена стойност вбъдеще, изхождайки от думите на приятели, възползвали се от програмата.

Други познати, които са жертвали част от личните си спестявания, но са избирали дестинации и университети със сериозна натовареност, след връщането си са откривали „мечтаната работа“, защото са придобили ценен опит.

С тези наблюдения ще продължим към друга важна, но не разпространена тема за разговор.

5. Парти и сериозни работи


Обикновено студентите се възползват от обмени с продължителност от 1 семестър. Смятам, че в интернационална обстановка е изключително важно да се възползваш от възможността да опознаеш различни култури и личности, да създадеш нови приятелства и обмениш контакти с потенциални бъдещи партньори и работодатели.

Незаменима част от тези обмени са партитата и нощният живот, но всички се обединяват около мнението, че началото на мобилността е подходяща за това разпускане. Съществената част от обмена (4 месеца от 4 ½ ) трябва да бъде съсредоточена в извличане на всичко полезно от образователната система в страната, защото това е основното, на което държат работодателите след приключване на мобилността. Това е незаменимият опит, с който се отличава един еразъм студент от останалите и е важно да се възползвате от това предимство.

6. Основен недостатък

Както всичко останало, Еразъм+ също се нуждае от подобряване. Вече казахме как стоят нещата, свързани с финансовите грандове. Другият сериозен недостатък на програмата е, че преобладаващата част от изпитите, които се полагат в държавата на осъществяване на обмена не се признават за взети от българските университети. Това води до натрупване на невзети изпити, не защото не са положени усилия, а защото изпитите са взети в друга държава. Според мен, това е несправедливо и е необходима сериозна дискусия на наднационално ниво.

Защо трябва да се възползваш от възможностите,

които ти предоставя Еразъм+?

Самото увеличаване на бюджета на програмата в момента на тежка икономическа криза през 2014 година говори достатъчно за конкретните резултати, постигнати от програмата. В 21-ви век с напредването на технологиите става все по-трудно обучаването на млади професионалисти, които умеят да боравят умно и ефективно с предоставените ресурси.

Конкурентоспособността на младите на интернационално равнище е единият от най-важните приоритети на всяка държава и няма съмнение, че обмяната на опит между различни култури е в основата на изграждане на общество, основано на знанието.

Програмата цели да стимулира личностното развитие на хората и да подобри шансовете им, перспективите им на пазара на труда. Спредоставянето на безвъзмездни средства има насоченост към конкретните нужди (например разходите за издръжка в страната, в която отива даден студент) и се предлага по-голяма подкрепа за студентите в неравностойно положение, както и за студентите с увреждания или тези, идващи от най-отдалечените региони.

Не трябва да забравяме, че до ден днешен милиони деца не разполагат с достъп до образование и възможност да управляват собствения си живот. Образованието е основно човешко право и с възможностите, с които днес разполагаме, имаме възможност да променимпосоката, в която се развива живота ни.

Нашето поколение е първото, което разполага с неограничената възможност да прави информиран избор и да решава какво и как иска да учи. Необходимо е уважение към предоставените ни възможности и пълно възползване от тях.

#Бизнес #Кариера #Образование #успех

125 преглеждания0 коментари