Обучение - Ученически парламентаризъм


Учебната година за няколко училища в България започна с една крачка по-вдъхновяващо за учениците и учителите, защото на 21. септември 2018 г. проведохме първия си уебинар, в който се включиха 12 училища от страната.


Темата беше ученическото самоуправление (ученически парламентаризъм) или как структурирането на Ученически съвет с активни и отговорни ученици в училище, би повдигнало мотивацията на учениците и би променило средата в училище към такава, стимулираща предприемачеството, обмена на идеи и знания и овластяването на младите хора.


Щастливи сме, че обратната връзка от уебинара беше много положителна и дори успяхме да се срещнем с част от училищата, които се включиха, за да реализираме интересни инициативи с учениците им.

14 преглеждания0 коментари

YOUth TALENTs е младежка организация, която цели да помогне на млади хора, ученици и студенти, да открият талантите и призванието си и да започнат професионалното си развитие.

YOUth TALENTs

Полезни линкове

YOUth TALENTs е младежка организация, която помага на младите хора да открият и развият талантите си и да намерят правилните възможности за развитие.