Обучения за учители

globe-256.png

Според Вашите нужди

Заедно фиксираме темите, мястото и формата

diploma-256.png

Акредитация

Кредит за повишаване на

квалификацията 

confetti-3-256.png

Преживяване

Това няма да е обучение, а преживяване

Какво представлява работата с нас?
trophy-2-256.png
Определяме заедно какво целите

Заедно обсъждаме какво искате да постигнете с обучението, каква да е натовареността на учителите - по-теоретично или по-практическо, с повече фокус върху практиките в час или върху екипната работа, повече обучителни сесии или повече модерирани дискусии за споделяне на добри практики и обсъждане на реални казуси от ежедневието и др. Вашата идея + нашето портфолио от теми, иновативни идеи, повече от 400 игри и упражнения ще направят обучението преживяване.

book-stack-512.png
Определяме дата, място, формат и бюджет

След като изясним какво искате да постигнете и как искате да прекарате времето с колегите си, подбираме най-подходящото място (в училище, в града, или извън града) и време. Предлагаме Ви готов модел от най-подходящите теми според целите и заедно определяме рамката на бюджета. Получавате подробна разбивка на план-разходите, което ще Ви позволи да направите добро обучение с бюджета, с който разполагате, и да се вместите в обхвата, който сте си поставили.

heart-49-512.png
Създаваме преживяване

След всички организационни детайли ние обещаваме да се погрижим учителите да прекарат времето си както сме го планирали. За да бъдем гъвкави според динамиката и очакванията на групата, разработваме вътрешно поне 3 сценария на програмата, за да бъдем гъвкави в деня на самото обучение, за да могат учителите да участват пълноценно в деня и да си тръгнат заредени и позитивни!

 
 
edit-6-256.png
book-16-256.png
diploma-256.png
globe-256.png

Портфолио от модули и теми

Подобряване и сплотяване на екипа, споделяне на практики


При създаването на обучителната програма, в зависимост от целите, които искате да постигнете с обучението и времето, с което разполагаме, можем да работим върху подобряването на екипа. Винаги започваме с формирането на "защитена" среда, в която колегите ще се чувстват спокойни, че могат да споделят гледната си точка по темите и по проблематиките, които ще засегнем по време на обучението. Това е среда, каквато в училище е трудно да бъде постигната поради динамиката и междуличностните отношения в колектива. Обученията са подходящ начин да дадете възможност в модерирана и защитена среда колегите си да споделят различни практики/ гледни точки без това да повлияе върху взаимоотношенията им, да изкарат най-доброто от опита си и да изградят обща стратегия за работа през учебната година. Разполагаме с повече от 400 изпробвани и събрани модели, игри и упражнения, които да повишат екипното усещане, но и разбира се - много забавление за учителите. Голяма част от игрите могат да се провеждат сред природата, включват интеракция между учителите и развиване на меки умения и усещане за екипност.
Работа с малцинствени групи


Работата с деца от малцинствени групи може да бъде както предизвикателна, така и интересна и забавна. Често усилията в неправилните подходи и неразбирането на децата от малцинство могат да бъдат много по-изтощителни и демотивиращи от по-малко, но правилно вложени усилия за разбиране и подход към децата. Ако изберете такава тема в дизайна на обучението си, ще проведем обучение с много последващи дискусии между учителите в групата, именно за тези подходи. От една страна, ще получите различни погледи и подходи отвън (от нас), а от друга страна групата ще открие как едни и същи деца имат различно отношение и поведение при различните учители в колектива. Заедно ще изследваме защо и ще изкараме най-добрите практики, които да бъдат достъпни за всички колеги.

 1. Изграждане на индивидуален подход (модел за индивидуалния подход)
 2. Специфики при работата с малцинствени групи (геймифициране, работа със семейство, обръщане на класната стая и др.)
 3. Създаване на екипност и дружелюбна конкуренция между учениците в клас
 4. Културални особености и как да ги използваме за работа с малцинствени групи
Трансформация на класната стая (задържане на вниманието и ангажиране)


Как си представяме класната стая? С мълчаливи и послушни ученици, преписващи и заучаващи чуваното, или с активни, дискутиращи и ангажирани деца? Как да изградим класната стая, която младите хора искат и заслужават? Как да направим класната стая приятна и ползотворна за нас като учители? Модулът за трансформация на класната стая представлява една добра комбинация от готови модели, нови знания и инструменти, но от друга страна - постоянни дискусии, провокации и въпроси към учителите, чрез които те да споделят добри практики спрямо спецификите на училището, учениците и средата. Основните теми, които засягаме в този модул са:

 1. Метакогнитивно учене или как да научим учениците да мислят освен да учат
 2. Ефективни инструменти, игри и упражнения за задържане на вниманието
 3. Упражнения и игри за интерактивно и практически-насочено преподаване
 4. Управление на конфликтите в час
 5. Пирамида на ученето - кои са най-(не)ефективните техники за преподаване
 6. Задържане на вниманието и ангажиране чрез използване на сетивата
 7. Модел за "Собственост на ученето" - кой управлява ученето - учителят или учениците? Как да прехвърлим собствеността на ученето върху учениците?
Извънкласни дейности и ученическо самоуправление


Извънкласните дейности и ученическото самоуправление все повече стават част от живота в училище, изискванията на МОН, очакванията от учениците и родителите и това не е случайно. Извънкласните дейности са добър начин за разнообразяване на живота на учениците и учителите в училище, изпробването на нови модели и инструменти, възможност за младежко овластяване и развитие на допълнителни умения и свързване с външната среда (бизнеса и НПО сектора). Основните теми в този модул са свързани с:

 • Как се формира ученически съвет/ парламент и каква е неговата функция?
 • Как се управлява ученическото самоуправление? Кои са най-честите грешки, които допускат учителите и ръководството при управлението на УС?
 • Как се управлява най-често срещаният проблем - след създаването на УС мотивацията на учениците спада и той става нефункциониращ.
 • Какви са основните ползи на извънкласните дейности? (дискусия)
 • Извънкласните дейности като мост към висшето образование и бизнеса
 • Създаване и управление на Алумни клуб и използване на пълния му потенциал
Личностно и професионално развитие на учителя


В дизайна на обучението си можете да добавите модули, които са свързани с развитието на учителите като личности или професионалисти. Всяка една от темите съдържа теоритична и практическа част.

 • Управление на времето и приоритизиране
 • Комуникация (видове активно слушане, даване и приемане на обратна връзка)
 • Управление на микроконфликти в ежедневието
 • Разрешаване на проблеми и взимане на решения
 • Проектен мениджмънт (подходящ за учители, чиито предмети имат задания на учениците по проектна база, или предмети като Проектен мениджмънт, УТФ, също - при управлението на собствен клуб)
Управление на стреса


Управлението на стреса 1. Какво е стресът през погледа на биологията, неврофизиологията и психологията? 2. Кои са нивата на стрес и как да се научим да ги разпознаваме в ежедневието? 3. Има ли полезен стрес? Къде е неговата граница и как да си изградим полезни навици? 4. Как функционира и се променя тялото при наличие на различни нива на стрес? 5. Изграждане на техники за справяне със стреса и превенция от прегаряне. - Синдром на професионалното прегаряне (бърнаут) 1. Какво е бърнаут през погледа на биоголияга, неврофизиологията и психологията? 2. Къде е границата на високите нива на стрес и кога започва бърнаут? 3. Как да превантираме професионално прегаряне и да си изградим механизми? 4. Как да разпознаем симптомите на професионалното прегаряне? 5. Как да изградим техники и навици за справяне с високото ниво на стрес? 6. Каква е разликата между бърнаут и бораут и как да ги разпознаем? - Синдром на професионалното отегчение (бораут) 1. Какво означава да бъдем отегчени от работата или работната среда? 2. Кои са симптомите на синдрома на професионалното отегчение? 3. Какви са приликите и разликите между бърнаут и бораут? 4. Промяна на личностната нагласа, ежедневните навици и активности против бораут.

soccer-256.png
school-256.png
trophy-2-256.png
emoticon-30-256.png
pin-8-256.png
email-256.png
brain-256.png

ПОПИТАЙТЕ НИ

Планирате обучение за колегите си?

Или просто искате да проучите възможностите?

Свържете се с нас, за да Ви кажем

как можем да направим обучение, в което колегите Ви да учат и споделят, но и да се забавляват и прекарат приятно времето си.

5.94

отл.

Средна оценка 

от Вашите колеги

Запитване

Благодарим, че се свързахте с нас! Ще отговорим до 24 часа.

МИНАЛИ И НАСТОЯЩИ ПАРТНЬОРИ

Sofia_WHITE.png
c45173_fe4b91923a3e4bd2b26ec2b99bb8e6f0~
logotype.png
internationalrecruitment.png
KOD MOTION FLAT png.png
Career starter.png
sus.png
CareerGuide_Logo_Stacked-8386314.png
 
ВТОРО МЯСТО В
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА КАТЕГОРИЯ
НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА B2B MEDIA 2018
IMG_5233.jpg

YOUth TALENTs

YOUth TALENTs е младежка платформа, която помага на младите хора да открият и развият талантите си и да намерят правилните възможности за развитие.

fb.png
insta.png

Полезни линкове

Намери ни

+359 888 88 7849

hi@youthtalents-bg.com

email.png
phone-128.png