YT Care YOUth TALENTs Logo.png

YOUth TALENTs CARE

YOUth CARE

YOUth CARE е нов хъб на YOUth TALENTs, който се занимава само с иницииране и подкрепа на дарителски, благотворителни и доброволчески инициативи и кампании.

Защото нас, младите хора, ни е грижа, и вярваме в по-доброто утре!

Георги Костов

Инициатор и ръководител