За работодатели, които искат да

достигнат и инвестират в млади таланти

Мрежата на YOUth TALENTs се състои от стотици млади хора, които са мотивирани да се развиват, да учат нови неща и да бъдат полезни. Ето защо ги свързваме с работодатели, които предлагат добри условия на труд, работа, свързана с учене и развитие на умения, и с възможности за бъдещо развитие в компанията.
Голяма част от младежите в мрежата ни са преминали през обучения за комуникация, работа с клиенти, даване и получаване на обратна връзка, екипна работа, целеполагане и други базови умения, което ги прави с една крачка по-подготвени от голяма част от излизащите на пазара на труда.
Ако сте доказано добър работодател и търсите партньор в привличането на таланти, обърнете се към нас, независимо дали предлагате работа на пълно (непълно) работно време, стаж, искате да се свържете с училище, да организирате образователен проект или да реализирате своя работодателска инициатива.

Привличане на правилния талант

human-resources.png
WME-LA-challenge-Gold-Cup-Gif-Image-2016

Employer branding с добавена стойност

CASE STUDIES

Ефекта на синергията


Ние от YOUth TALENTs вярваме в синергията повече, отколкото в конкуренцията. Вярваме, че с всеобщи усилия организациите могат да постигнат много повече ефективност както за клиентите, така и за бизнес системите си. Ето защо едно от основните предимства при работата с нас, е че ставате част не само наш партньор, но и част от голямата ни мрежа от контакти и проекти - наши и партньорски. Можем да ви предложим проект от наш партньор, който отговаря на целите и търсенията ви. Например: Наши партньори са конференция за възможности в IT и marketing индустрията, които организират събития в големи градове извън София и запознават младите хора с възможностите пред тях, с успели личности и компании в сектора. Нашите партньори организираха голямо мотивационно събитие в Бургас, за което ние ги свързахме с друг наш партньор, който в същата сфера има интерес да инвестира в работодателската си марка в същия град. Получи се успешно и най-вероятно първоначалните два наши партньора вече са партньори и помежду си за бъдещи възможности.
Привличане на таланти и employer branding


Employer branding е ново явление в областта на човешките ресурси и е свързано с позиционирането на компанията като добър и отговорен работодател с цел привличането на подходящи таланти и изграждането на устойчив публичен бранд. Съществуват методи, свързани с маркетинг съдържание, като наемане на външна реклама, онлайн реклама, брандиране и спонсориране на събития. Също така е популярно посещаването на студентски кариерни събития и форуми, които показват недостатъчно висока ефективност в последните години. YOUth TALENTs организира кариерни клубове в столични училища, където обучава учениците на базовите трудови умения, които ще им помогнат да се справят във всяка стартова работа. За наш партньор осигурихме възможността заедно да помислим върху темите на обученията, така че участниците в клуба да бъдат подготвени именно за старт в компанията. Партньорите ни получиха възможността да посетят част от обученията и да участват в тях, да раздадат подаръци на участниците и възможност част от тях да започнат в компанията. Основните плюсове - краткосрочна и дългосрочна полза за компанията, иницатива, в която може да инвестира в КСО и реклама, employer branding, почти никакви усилия от страна на специалистите по подбор и подготвени и мотивирани млади таланти да започнат в компанията. Ако искате да опитате подобна възможност, свържете се с нас на hi@youthtalents-bg.com
Привличане на подходящ и подготвен млад талант


Когато учениците/ студентите се регистрират в платформата, те започват да посещават обучения за развитие на преносими умения в работната среда. Такива са управление на времето и приоритетите, екипна работа, конфликт мениджмънт, комуникация (писмена, устна, формална), networking и други. Започнахме платформата именно с тази цел - да помогнем на младите хора по-бързо да развият личността си и да бъдат по-подготвени за работната среда. От друга страна, това компенсира липсата на обучения в училище именно за такива умения, което е полза на работодателите. След регистрацията, всеки ученик/ студент преминава през т.нар. Onboarding , където дава лична информация за себе си и прикачва CV. Така познаваме талантите, които са част от организацията, и знаем какви обучения да им предложим, както и кои таланти са подходящи спрямо нуждите на компаниите, които са ни партньори. Свържете се с нас за повече информация как да станете партньор.

389950-PCO9XW-559.png

Попитайте ни за потенциално партньорство